Uroczystość podsumowania konkursów przedmiotowych 2012

W dniu 23 maja 2012 roku uczeń naszej szkoły Mariusz Goławski z klasy VI wraz z nauczycielem historii p. Jolantą Conkała uczestniczył w uroczystym podsumowaniu konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2011/2012.

Spotkanie odbyło się w Auli Stefana Kardynała Wyszyńskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II. Gospodarzem uroczystości był Kurator Oświaty w Lublinie – Krzysztof Babisz. Ministra Edukacji Narodowej reprezentowała Pani Beata Kosiec – Naczelnik Wydziału Zwiększania Szans Edukacyjnych i Wspierania Uzdolnień Ministerstwa Edukacji Narodowej. W uroczystości udział wzięli: Wojewoda Lubelski Jolanta Szołno -Koguc, Prorektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego prof. dr hab. Józef Fert i wielu innych przedstawicieli władz i gości.

Wręczono nagrody 616 laureatom konkursów przedmiotowych ze szkół podstawowych i gimnazjum wśród których znalazł się uczeń naszej szkoły. Mariusz został jednym z 36 laureatów konkursu historycznego. Do konkursu przygotowywany był przez p. Jolantę Conkała.

Uroczystość miała charakter bardzo podniosły wprowadzając nastrój zadumy i wielkiej radości. Każdy laureat od Kuratora Oświaty otrzymał pamiątkową książkę z podziękowaniami, uścisk dłoni i zachętę do dalszej pracy i nauki. Nauczyciele i dyrektorzy otrzymali listy z podziękowaniem.

Całość uroczystości uświetnił występ chóry dziewcząt ze Szkoły Podstawowej we Włodawie.