„Można odejść na zawsze, by stale być blisko”

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko”
Ks. J. Twardowski

 

Z nieopisanym żalem i z przejmującym bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

BARBARY ŁASKIEJ

wieloletniej nauczycielki Szkoły Podstawowej w Świdrach.

Pani Barbara Maria Łaska urodziła się 02 grudnia 1948 r. w Szydłowcu. Pracę w Szkole Podstawowej w Świdrach rozpoczęła 16 sierpnia 1968 r. Przez 25 lat pracowała w naszej placówce jako nauczyciel historii, języka polskiego, wychowania obywatelskiego, przyrody, nauczania początkowego, plastyki, muzyki oraz prowadziła chór szkolny
i drużynę harcerską. Była wychowawcą wielu pokoleń uczniów. Na zawsze zapamiętamy Jej delikatność, takt pedagogiczny, pogodę ducha, sumienność i skromność. Jej wiedza
i doświadczenie była nieoceniona. To WZÓR nauczyciela, wychowawcy, koleżanki,
a przede wszystkim człowieka, który cenił w życiu ponadczasowe uniwersalne wartości.

Łączymy się w żalu z najbliższą Rodziną –
 Dyrektor, Nauczyciele, Pracownicy, Uczniowie i Rodzice
Zespołu Szkół w Świdrach