Podsumowanie akcji „Góra Grosza 2016”

W dniu 12 grudnia 2016 r. w naszej szkole zakończyliśmy XVII edycję akcji „Góra Grosza”, organizowaną przez Towarzystwo „Nasz Dom” pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Podczas tegorocznej akcji dzieci z przedszkola i uczniowie zbierali  drobne monety, by następnie przekazać je na pomoc rodzinnym domom dziecka, rodzinom zastępczym i pogotowiom rodzinnym. Uczniowie naszej szkoły, tak jak w poprzednich latach, włączyli się w tę  akcję. Zgodnie z tradycyjnym powiedzeniem „Ziarnko do ziarnka…” wszyscy przez okres dwóch tygodni skrupulatnie zbierali monety. Jedno-, dwu-, pięcio-, dziesięcio-, dwudziesto- i pięćdziesięciogroszowe; bilony utworzyły niezłą monetową górkę.

Razem w szkole zebrano 8409 monet, co dało kwotę 263 zł 36 gr. W akcji wyróżniła się grupa 5-6 latków, która zebrała 1841 monety, a średnia zebranych na jednego ucznia wyniosła 108; na pochwałę zasługują również klasy III, która zebrała 1934 monety (114 monet na ucznia) i V – 1467(133 monety na ucznia). Propagatorami akcji w naszej szkole są panie Elżbieta Soszka i Barbara Gajo – opiekunowie SKO oraz pani Dorota Mościcka. „Góra Grosza” uczy wrażliwości na ludzkie potrzeby i kształtuje wrażliwość u młodego pokolenia.