VII Turniej Artystyczny pod hasłem „Zwierzęta naszymi przyjaciółmi”

W dniu 8 maja 2017 r. dzieci z Przedszkola w Świdrach wzięły udział w VII Turnieju Artystycznym pod hasłem „Zwierzęta naszymi przyjaciółmi”, który odbył się w Łazach.

4 – osobową drużynę reprezentowali: Nikola Suska, Alicja Gałach, Izabela Kulik, Aleksandra Szczygielska pod opieką pani Doroty Mościckiej.

Podczas turnieju Przedszkolaki musiały zmierzyć się z konkurencjami umysłowymi, artystycznymi oraz sportowymi. Na zakończenie każde Przedszkole otrzymało pamiątkowy puchar i dyplom, a dzieci medal i upominki.