Spotkanie ze strażakami

W dniu 07 czerwca 2017r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie. Strażacy przyjechali do szkoły dużym wozem strażackim, zaprezentowali sprzęt ratowniczy i gaśniczy oraz przekazali wiedzę na temat bezpiecznych zachowań i zapobiegania pożarom. Każdy z przedszkolaków
i uczniów mógł obejrzeć wnętrze wozu strażackiego a starsze dzieci miały okazję skierować strumień wody z prądownicy na boisko szkolne.