Podsumowanie konkursu matematycznego

W dniu 12 czerwca 2017r. w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Matematyczny dla klas I – III. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań matematycznych wśród dzieci, umiejętności logicznego myślenia, rozwiązywania łamigłówek i zagadek matematycznych. W konkursie wzięło udział 9 uczniów. Zwycięzcami zostali ci, którzy wykazali się najlepszą znajomością umiejętności matematycznych. Komisja konkursowa wyłoniła laureatów konkursu, zostali nimi: Piotr Kiełczykowski z klasy III, Adrian Marciniak z klasy II i Mikołaj Krasnodębski z klasy I.

Organizatorami konkursu były p. Barbara Gajo i Elżbieta Soszka