Podsumowanie konkursu ortograficznego

W dniu 14 czerwca 2017 r. w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny dla klas I – III. Celem konkursu było szerzenie wśród uczniów nawyków pracy nad poprawnością ortograficzną. W konkursie wzięło udział 12 uczniów. Uczniowie biorący udział w konkursie mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności ortograficzne. W trudnej rywalizacji zwycięzcami zostali ci, którzy wykazali się najlepszą znajomością zasad pisowni i umiejętności ich zastosowania w praktyce. Komisja konkursowa wyłoniła laureatów konkursu, zostały nimi: Amelia Dybciak z klasy III, Iwona Szczygielska z klasy II i Julia Łazuga z klasy I.

Organizatorami konkursu były p. Barbara Gajo i Elżbieta Soszka