V Jubileuszowy Turniej Tańca Nowoczesnego

W dniu 6 czerwca 2017 r.  w naszej szkole odbył się V Jubileuszowy Turniej Tańca Nowoczesnego dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych organizowany przez Zespół Szkół w Świdrach. Z okazji „małego” jubileuszu wszyscy uczestnicy turnieju i goście zostali poczęstowani pysznym tortem. Wydarzenie to wprowadziło radosną i świąteczną atmosferę w takim klimacie… . Do tanecznej rywalizacji przystąpiło 123 tancerzy. W kategorii przedszkoli wzięły udział dzieci z przedszkola w Krynce, Zagoździu, Rolach, Zalesiu, Łazach oraz Świdrów w składzie: Aleksandra Szczygielska, Zofia Kożuchowska, Kamila Krasnodębska, Nikola Suska, Alicja Gałach, Sylwia Nowak, Amelia Zalewska, Alicja Zalewska, Lena Sosnowska, Izabela Kulik opiekun p. Dorota Mościcka.

Końcowa rywalizacja przedszkoli zakończyła się następująco:
I miejsce przedszkole w Świdrach
II miejsce przedszkole w Krynce
III miejsce przedszkole w Rolach  

Wyróżnienie: Przedszkole w Zagoździu, Przedszkole w Zalesiu

Jako jedyny wystąpił duet: Lena Skwarek, Oliwia Wójcik z przedszkola „Dzwoneczek„ w Łazach otrzymując wyróżnienie.

Każde przedszkole otrzymało puchar, medale i  nagrody.

Kolejnym punktem programu był  turniej szkół podstawowych. Został rozegrany w dwóch kategoriach wiekowych. Pierwszą grupę stanowili uczniowie klas I-III, a drugą IV-VI. Naszą szkołę z klas I – III reprezentowały: Aleksandra Czechowska, Katarzyna Świderska, Marta Goławska, Amelia Dybciak, Natalia Zabłocka, Ewelina Zabłocka, Angelika Kożuchowska, Julia Zalewska. Opiekunem formacji była p. Dorota Mościcka.

Podczas turnieju prezentowały się nie tylko formacje, ale również duety i solistki.

W rywalizacji formacje klas I-III  najlepsi okazali się:
I miejsce  – Świdry
II miejsce  – Gręzówka „Roztańczona Paczka”
III miejsce –  Zagoździe
Miejsca od IV do VII zajęły:  Krynka Łukowska, Gręzówka „Iskierki”, Turze Rogi

W rywalizacji formacji klas IV-VI  najlepiej wypadli:
I miejsce – Gręzówka
II miejsce – Zarzecz Łukowski

Solistki  klasy I-III:
W tej kategorii wystąpiły dwie dziewczynki  ze Szkoły Podstawowej w Świdrach:
Wyróżnienie otrzymały:  Amelia Dybciak i Maja Ptasińska.

Gościnnie zatańczyła Kinga Mościcka tancerka Caro Dance wielokrotna mistrzyni polski, europy, świata oraz  duet z Zagoździa.

Duety  klasy IV –  VI rywalizacja wyglądała następująco:
I miejsce  Szkoła Podstawowa w Gołaszynie
II miejsce Patrycja Muszyńska, Natalia Niewęgłowska – Szkoła Podstawowa w Czerśli
III miejsce Julia Stolarczyk, Zuzanna Filutowska – Szkoła Podstawowa w Świdrach

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody, puchary i dyplomy pamiątkowe, ufundowane przez  Wójta Gminy Łuków  p. Mariusza Osiaka, Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury p. Henryka Wysockiego, dział promocji, którego reprezentantem jest inspektor p. Małgorzata Katarzyna Kuć, Radę Rodziców Zespołu Szkół w Świdrach, p. Dyrektor Agnieszkę Śledź oraz rodziców. Sponsorom serdecznie dziękujemy.

Pomysłodawcą od 5 lat  Gminnego Turnieju Tańca w Świdrach jest p. Dorota Mościcka