4 września 2017 r. – nowy rok szkolny

W dniu 4 września 2017 r. uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2017/2018. Spotkanie w szkole poprzedziła Msza św., odprawiona w miejscowej kaplicy przez ks. Jarosława, który podczas  homilii przypomniał,że ewangeliczny talent otrzymał każdy z nasi należy go rozwijać i doskonalić, tak, by sprawiał radość i kształtował  naszą osobowość.

W Zespole Szkół nowy rok szkolny zaczął się podniośle – od wprowadzenia sztandaru szkoły i odśpiewania „Mazurka Dąbrowskiego”; w oficjalnej części uroczystości Pani dyrektor Agnieszka Śledź powitała przybyłych gości – wójta gminy Łuków – p. Mariusza Osiaka, wiceprzewodniczącą Rady Gminy – p. Mariannę Łukasik, sołtysów – p. Antoniego Laskowskiego i p. Michała Guzka, przewodniczącą Rady Rodziców p. Agnieszkę Gałach oraz wszystkich rodziców, uczniów i pracowników szkoły. Bardzo serdecznie zostali przyjęci uczniowie kl. I i dzieci rozpoczynające naukę, i zabawę w przedszkolu oraz uczniowie kontynuujący naukę w kl. VII. Zabierając głos, wójt p. Mariusz Osiak powitał wszystkich zebranych i omówił zmiany w oświacie w aspekcie naszej gminy i placówki oraz przekazał życzenia dla uczniów, rodziców i pracowników szkoły z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego.

Na zakończenie uroczystości Pani dyrektor przedstawiła wychowawców, nauczycieli i nowych pracowników szkoły oraz zaprosiła wszystkich uczniów na organizacyjne spotkanie z wychowawcami klas.