Sprzątanie Świata 2017

W dniu 15 września 2017 r. cała społeczność szkoły i przedszkola wzięła udział w akcji „Sprzątanie Świata”. Porządkowanie okolicy szkoły rozpoczęło się apelem „Nie ma śmieci – są surowce” przygotowanym przez członków Koła Turystycznego. Prowadzący zachęcali do aktywnego udziału w akcji, której celem była zmiana postrzegania odpadów jako „śmieci” i dostrzeganie w nich surowca wtórnego oraz ukazanie korzyści z segregacji odpadów i poszanowania zasobów środowiska. Wszyscy sprzątali teren szkoły, chodniki, przystanki autobusowe i obie drogi do torów. Efektem akcji było zebranie kilkunastu worków „surowców” i czyste otoczenie naszej szkoły. Wszyscy stwierdzili, że w tym roku okolica szkoły była o wiele mniej zaśmiecona niż w latach poprzednich. Akcję przygotowała i przeprowadziła pani Marianna Łukasik.