XVII Dzień Papieski uczy nadziei na co dzień

W dniu 9 października 2017 r. odbyła się uroczysta wieczornica poświęcona postaci Papieża – Polaka. Jak przystało na tegoroczne święto obchodów – „Idźmy razem z nadzieją”, treści poświęcone refleksji dotyczyły nadziei i wiary w życiu każdego człowieka, który w poszukiwaniu sensu życia powinien każdego dnia nie lękać się i wypływać na głębię.
Podczas uroczystości w tym roku, kiedy w  szczególny sposób czcimy Matkę Bożą – 300 – lecie koronacji Cudownego Obrazu na Jasnej Górze, 100 – lecie objawień Fatimskich i 140 rocznica objawień Maryi w Gietrzwałdzie, młodzież przypomniała nauczanie św. Jana Pawła II, dotyczące rozważań dotyczących różańca i Papieskie bezgraniczne zawierzenie pontyfikatu Matce Bożej.
Na zakończenie uroczystości wszyscy zebrani uczestniczyli w szkolnej akcji „Różaniec do granic”, odmawiając wspólnie modlitwę różańcową i śpiewając ulubioną pieśń papieża.
Pani dyrektor, zabierając głos, podkreśliła wielkie znaczenie Dnia Papieskiego dla społeczności szkoły, której patronuje Prymas Tysiąclecia, podziękowała uczniom kl. VII i  Amelce Dybciak z kl. IV za uroczysty występ oraz nauczycielom Elżbiecie Goławskiej, Beacie Głuchowskiej  i Elżbiecie Soszka za opracowanie  montażu literacko – muzycznego.