Uczyć się, by świat poznawać, ślubujemy dziś!

W dniu 12 października 2017 r. w odświętnie udekorowanej sali odbyło się pasowanie pierwszaków na uczniów Szkoły Podstawowej im. ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Świdrach. Pierwszoklasiści zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne w programie artystycznym, przygotowanym pod kierunkiem wychowawczyni p. Elżbiety Soszki. Utwierdzili wszystkich w przekonaniu, że znają swoją Ojczyznę, szkolne obowiązki i potrafią właściwe zachować się w różnych sytuacjach. Pierwszoklasiści złożyli  uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły, a następnie  Pani  dyrektor dokonała pasowania na ucznia. Była to uroczysta i podniosła chwila. Na pamiątkę uczniowie klasy I otrzymali od wychowawcy dyplomy, od Pani dyrektor  laminarkę i znaczki z Patronem szkoły, zaś Samorząd Uczniowski podarował przybory szkolne.  Rodzice sprawili słodką  niespodziankę w postaci rożków obfitości; wszyscy życzyli pierwszakom wspaniałych osiągnięć edukacyjnych.
Po części oficjalnej, klasa I udała się na poczęstunek z rodzicami i wychowawcą. Na zakończenie uroczystości nie zabrakło pamiątkowych zdjęć i wspólnej dyskusji, pełnej miłych wrażeń.