Spotkanie z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Łukowie

We wrześniu  wszyscy uczniowie i dzieci z przedszkola wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami KPP w Łukowie, Wydziału ds. Ruchu Drogowego, którego tematem  było: „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”. Policjanci: sierż. szt. Aldona Bartosiewicz i mł. asp. Piotr Orzyłowski przypomnieli  dzieciom  podstawowe zasady obowiązujące  w ruchu drogowym, omówili  zasady bezpiecznego poruszania się po drogach  przez pieszych,  rowerzystów, skutki niewłaściwych zachowań, a także podpowiadali sposoby radzenia sobie na drodze w różnych sytuacjach. Zwrócili również uwagę uczniów na bezpieczne zachowanie na terenie szkoły.
Uczniowie chętnie włączali się do rozmowy, wykazując się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa własnego, ale również i innych uczestników ruchu drogowego.