Tym, którzy odeszli…

30 października 2017 r. uczniowie kl. I – III i VII oraz Samorząd Uczniowski wraz ze swoimi  wychowawcami odwiedzili Cmentarz Św. Rocha w Łukowie. Dzieci modliły się za zmarłych i poległych w obronie Ojczyzny, i zapalały znicze, oddając im należny hołd wdzięczności. W nastroju powagi i zadumy zapłonął znicz od naszych uczniów na Pomniku Katyńskim z płytą nagrobną upamiętniającą Tragedię Smoleńską z 2010 r., Grobie Powstańców Styczniowych, pomniku mieszkanki Łukowa, która zginęła w czasie bombardowania niemieckiego we wrześniu 1939r; uczciliśmy również pamięć Harcerzy i Lotników poległych w obronie Ojczyzny oraz Żołnierzy Armii Krajowej i Tych, którzy oddali życie za Ojczyznę w niemieckich obozach koncentracyjnych.

 Obecność dzieci i młodzieży na cmentarzu w przeddzień Wszystkich Świętych świadczy o szacunku wobec narodowych bohaterów i poszanowaniu naszej polskiej tradycji.