„Na skrzydłach przyjaźni” – nagroda dla Kingi

Zespół Szkół w Świdrach już od kilku lat bierze aktywny udział w kampanii profilaktycznej pt. „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Akcja ta ma na celu podejmowanie różnorodnych działań związanych z szeroko rozumianą profilaktyką. W ubiegłym roku szkolnym konkurs plastyczno – literacki  pt. „Na skrzydłach przyjaźni” wyzwalał twórcze inicjatywy uczniów uzdolnionych plastycznie i literacko. Wśród laureatów tego konkursu znalazła się uczennica naszej szkoły – Kinga Zając, która za literackie przemyślenia traktujące o przyjaźni otrzymała dyplom i nagrodę rzeczową, którą wręczyła Pani dyrektor, gratulując zaangażowania i sukcesu.

Gratulujemy Kindze i zachęcamy wszystkich do udziału w kampanii profilaktycznej           w bieżącym roku szkolnym.

Akcje profilaktyczne w naszej szkole koordynują p. Elżbieta Soszka i p. Edyta Łukasik.