Złotówka, złotówka będzie ich sto zaniosę złotówki do SKO

W dniu 8 listopada 2017 r. Szkolna Kasa Oszczędności zaprosiła przedszkolaków i wszystkie klasy na apel promujący oszczędzanie. Uczniowie z kl. II i IV zaprezentowali inscenizację pt. „Złotówka, złotówka będzie ich sto zaniosę złotówki do SKO”. Przypomniano, że należy oszczędzać pieniądze i to, co przynosi nam korzyści materialne oraz uczy troski o środowisko naturalne poprzez zbieranie makulatury i butelek. Podczas uroczystości wystąpiły również dzieci z przedszkola, recytując wiersze traktujące o oszczędzaniu.
Występujących uczniów nagrodzono gromkimi brawami. W dalszej części uroczystości Szkolna Kasa Oszczędności przyjęła nowych członków – uczniów z klasy pierwszej i chcących oszczędzać swoje pieniądze przedszkolaków.  Pasowania dokonała p. dyrektor Agnieszka Śledź, a gratulacje dzieciom złożyły p. Barbara Gajo i p. Elżbieta Soszka – prowadzące od lat w naszej szkole SKO. Na pamiątkę pasowania uczniowie kl. I i przedszkolaki  otrzymały od opiekunów SKO broszurki ,,Nowoczesna lekcja oszczędzania’’ i upominki sponsorowane przez Bank PKO BP  w Łukowie.

Pani Barbara Gajo przypomniała wszystkim zebranym o głosowaniu na bloga SKO, dzięki czemu promujemy naszą placówkę i zdobywamy punkty do nagrody – bloga miesiąca.

Uczennice kl. VII Kinga Zając i Zuzanna Filutowska poinformowały o zgłoszeniu naszej szkoły do konkursu „Zbieramy makulaturę – oszczędzamy las” i uczestnictwa w kolejnej edycji „Góra Grosza”.

Uroczystość przygotowały p. B. Gajo i E. Soszka.