Narodowe Święto Niepodległości

„Dzisiaj wielka jest rocznica –
Jedenasty Listopada!
Tym, co zmarli za Ojczyznę,
Hołd wdzięczności Polska składa.”

Dziewięćdziesiąt dziewięć lat temu Polska odzyskała niepodległość. Z okazji tej uczniowie klasy V przygotowali montaż słowno – muzyczny. W obecności sztandaru szkoły, nauczycieli i wszystkich uczniów Zespołu Szkół w Świdrach przedstawiona została historia trudnych czasów państwa polskiego. Okres rozbiorów, walk narodowo – wyzwoleńczych i I wojna światowa upamiętnione zostały w wierszach i pieśniach.
Złożono hołd wszystkim tym, którzy walczyli przez 123 lata o wolną i niepodległą Polskę. Podczas uroczystego montażu patriotycznego uczniowie tworzyli dekorację niepodległościową, żeby zwrócić uwagę na kolejne etapy walki o wolność.                   

W dalszej części uroczystości została odczytana odezwa wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka, traktująca o historii i upamiętnieniu tak wielkiego święta dla naszej ojczyzny i polskiego narodu.                                                                                   

Na zakończenie głos zabrała Pani dyrektor Agnieszka Śledź. Podkreśliła doniosłą rangę Narodowego Święta Niepodległości  i podziękowała za przygotowanie uroczystości uczniom klasy V wraz z wychowawczynią i nauczycielem historii p. Jolantą Conkała.