Obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

20 listopada 2017 r. jest szczególnie ważny dla wszystkich dzieci, gdyż tego dnia obchodzimy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Święto, dotyczy podstawowych praw wszystkich dzieci, bez względu na pochodzenie, kolor skóry czy wyznanie. W naszej szkole z okazji rocznicy uchwalenia Konwencji zorganizowane zostało spotkanie, przybliżające sam dokument oraz prawa dziecka, a także najważniejsze organy stojące na straży ich przestrzegania.

Szkolny apel przeprowadzony był pod hasłem: „Nasze prawa – ważna sprawa”. Prowadzący je członkowie Samorządu Uczniowskiego przekazali, czym są prawa dziecka i dlaczego dzieci posiadają specjalne prawa. Uczniowie podawali przykłady znanych im praw. Mówiąc o prawach dzieci, wspomniano o Januszu Korczaku, który był wielkim zwolennikiem działań na rzecz dzieci. Omówiona została Konwencja Praw Dziecka czyli międzynarodowa umowa o prawach dziecka, która została uchwalona 20 listopada 1989 r. Polska, która była pomysłodawcą tej konwencji, podpisała ten dokument w 1991 r. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się również, jakie są najważniejsze akty prawne dotyczące dzieci w Polsce, a mianowicie: Konstytucja RP, Konwencja o prawach dziecka i Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka. Przypomniały w jakich sprawach i pod jaki numer telefonu można zadzwonić do Rzecznika Praw Dziecka lub zgłosić problem dzwoniąc pod numer telefonu zaufania. Numer telefonu został na stałe wywieszony na gazetce ściennej Samorządu Uczniowskiego. Prowadzący przypomnieli o szczególnej roli Polski – jako inicjatora jej uchwalenia –
w tworzeniu światowego systemu ochrony najmłodszych. „Piosenkę o prawach dziecka” zaśpiewali uczniowie klasy trzeciej, a przedszkolaki zademonstrowały je na wykonanych przez siebie „lizakach”, pod opieką p. Jolanty Wiszniewskiej-Celińskiej. Prezentacja multimedialna z ilustrowaną wersją Praw Dziecka była zaproszeniem do konkursów plastycznych dla młodszych uczniów i przedszkolaków. Natomiast uczniowie klas 4 – 7 mogli sprawdzić swoją wiedzę dotyczącą rozumienia otaczającego nas świata i relacji międzyludzkich podczas quizu, który rozwiązywali gospodarze poszczególnych klas. Na podsumowanie, opiekun SU i jednocześnie bibliotekarz, Marzena Szczygielska zachęciła uczniów do korzystania z publikacji dotyczących Praw Dziecka znajdujących się w bibliotece szkolnej, prezentując niektóre ze zbiorów podczas apelu. Przypomniała także, że na ścianie korytarza szkolnego wisi duży plakat z Kodeksem Praw Dziecka.
Pani dyrektor Agnieszka Śledź  podziękowała przedstawicielom Samorządu Uczniowskiego oraz paniom Marzenie Szczygielskiej i Jolancie Wiszniewskiej-Celińskiej, za przygotowanie uroczystości. Nawiązując do praw dzieci do tożsamości narodowej, rozwoju fizycznego i intelektualnego udzieliła pochwały uczniom biorącym udział 11 listopada, w konkursie plastycznym i ulicznych biegach niepodległościowych, z okazji Święta Niepodległości.