Pasowanie – a co to takiego? Czy pasem dostanę od kogoś kolego?

W dniu 23 listopada 2017 r. najmłodsze dzieci z naszego przedszkola miały okazję po raz pierwszy uczestniczyć w uroczystości pasowania na przedszkolaka. Na to niezwykle ważne święto zaproszeni zostali wyjątkowi goście – rodzice naszych przedszkolaków,  Pani Agnieszka Śledź – dyrektor Zespołu Szkół w Świdrach, Antoni Laskowski sołtys miejscowości Świdry, Marianna Łukasik radna gminy Łuków, nauczyciele i dzieci naszej szkoły.
Dzieci podczas akademii pytały, co to właściwie jest pasowanie. Dowiedziały się od swoich kolegów, „że pasowanie to zwyczaj taki, że przedszkolakami stają się dzieciaki”. Do grona naszej społeczności maluchów zapraszały starszaki oraz uczniowie z samorządu uczniowskiego. Przedszkolaki zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie i wokalne, otrzymały również wiele mądrych rad od kolegów, jak zachowywać się powinien dobry przedszkolak. Egzamin zdały wspaniale przed przedstawicielami samorządu uczniowskiego, wykazując się odwagą i wiedzą. Punktem kulminacyjnym uroczystości było złożenie przyrzeczenia przed wychowawcami i całą społecznością szkolną oraz moment pasowania przez Panią dyrektor Agnieszkę Śledź. Na pamiątkę tego wydarzenia maluszki otrzymały dyplomy i upominki od rodziców oraz prezenty od Pana Antoniego Laskowskiego, sołtysa miejscowości Świdry. Po raz kolejny nasza szkoła może pochwalić się wspaniałą współpracą z władzami lokalnymi. Dzięki Pani dyrektor oraz radnej Mariannie Łukasik, które wnioskowały na zebraniu sołeckim o fundusze dla przedszkola, nasza placówka otrzymała 1423 zł.  Za tę kwotę przedszkole zostało wyposażone w nowe zabawki edukacyjne, a wręczenie ich nastąpiło podczas pasowania. Rodzice, w podziękowaniu za trud i pracę na rzecz przedszkola, wręczyli Pani dyrektor i Pani Mariannie Łukasik kwiaty i zadedykowali wiersz, napisany specjalnie na tę okazję przez  dziadka Julii Popławskiej, dziewczynki uczęszczającej do naszego przedszkola; przygotowali również słodycze dla Pana Antoniego Laskowskiego. Po części oficjalnej  przedszkolaki wraz  z rodzicami  i wychowawcami udali się na pyszny tort.  Na zakończenie uroczystości nie zabrakło pamiątkowych zdjęć i wspólnej dyskusji o dniu pełnym emocji.