Uczynki miłosierne zbliżają nas do Betlejem…

W dniu 20 grudnia 2017 r. przy  blasku  choinkowych  świateł,  w odświętnie udekorowanej sali  gimnastycznej   spotkali   się  uczniowie,  rodzice  i  pracownicy  szkoły.  Wszyscy,  w  oczekiwaniu  na  pierwszą  gwiazdę,  pragnęli  posłuchać  bożonarodzeniowych  kolęd i  zamyśleć  się  nad  przesłaniem  jasełek, które w szczególny sposób adresowane są do  współczesnego  człowieka.   W   czasie,   kiedy   promowana   jest   idea   wolontariatu   i altruistyczna postawa, nasi szkolni artyści zastanawiali się, w jaki sposób należy  spełniać  na  co  dzień  uczynki  miłosierne  względem  duszy  i  ciała.  Tym  razem wraz z aniołami  wędrowali do betlejemskiej groty uczniowie, rodziny, tancerze, klauni i wszyscy, którzy trochę pogubili się w życiu. Każdy z nich pragnął, by Boże Narodzenie zagościło w jego sercu i pomogło poszukać sensu życia.

Uroczystości towarzyszyła niepowtarzalna  i świąteczna atmosfera, w którą wprowadziły nas teksty uroczystości, pomysłowy układ taneczny,  życzenia, staropolskie kolędy przy akompaniamencie i na fletach oraz barwne kostiumy aniołów, Józefa, Maryi i wszystkich, którzy głosili tajemnicę Cichej Świętej Nocy.

Na zakończenie spotkania Pani dyrektor podziękowała uczniom, którzy tak licznie  wystąpili  w  jasełkach,  nauczycielom  przygotowującym  uroczystość –  p.  Beacie   Głuchowskiej   i   p.   Elżbiecie   Goławskiej;   za   oprawę  muzyczną  p.  Barbarze  Gajo  i  p. Elżbiecie Soszka, p. Dorocie Mościckiej za choreografię układu tanecznego oraz za pomysłowy wystrój sali gimnastycznej p. Dorocie Mościckiej, p. Marcie Kulik, p. Jolancie Wiszniewskiej – Celińskiej, p. Wioletcie Kucharskiej i paniom z obsługi.

Samorząd  Uczniowski (op. p. M. Szczygielska, p. A. Gajda) przekazał pracownikom szkoły świąteczne upominki wraz z życzeniami. Bożonarodzeniowe  spotkanie zakończyło się serdecznymi życzeniami Pani dyrektor, skierowanymi do całej społeczności szkolnej.

A teraz czas, by odnaleźć siebie w betlejemskiej stajence …