Betlejem na Podlasiu – Gminny Dzień Babci i Dziadka

W dniu 14 stycznia 2018 r. w naszej szkole została zorganizowana gminna uroczystość z okazji  Dnia   Babci  i  Dziadka,   przygotowana  przez  Gminny  Ośrodek  Kultury  oraz  uczniów  i pracowników naszego zespołu.

Pani dyrektor Agnieszka Śledź i dyrektor GOK p. Henryk Wysocki powitali szanownych gości – wszystkich dziadków i babcie, pracowników gminy na czele z zastępcą wójta  gminy  Łuków  p.  Wojciechem  Szczygłem,  wiceprzewodniczące  Rady  Gminy  Łuków p. Mariannę Łukasik i p. Bogumiłę Rozwadowską, państwa sołtysów Mariolę  Krasnodębską,  Antoniego  Laskowskiego  i  Michała  Guzka;  Radę  Rodziców  na  czele  z  przewodniczącą  p.  Agnieszką  Gałach  oraz  rodziców,  którzy  chętnie  wspierają nas i uczestniczą w kameralnych, szkolnych uroczystościach. Niezwykle owacyjnie zostały przyjęte regionalne zespoły ludowe, które kolędowały dla naszych gości podczas spotkania. Zastępca wójta p. Wojciech Szczygieł zwrócił się do naszych gości ze słowami wdzięczności i uznania oraz złożył serdeczne życzenia.

Uczniowie naszej  szkoły zadedykowali naszym gościom uroczysty montaż poetycko –  muzyczny –  jasełka. Wszyscy goście mieli okazję posłuchać bożonarodzeniowych kolęd i zamyślić się nad przesłaniem jasełek, które w szczególny sposób adresowane są do  współczesnego   człowieka.   W   czasie,   kiedy   promowana    jest    idea    wolontariatu i altruistyczna postawa, nasi szkolni artyści zastanawiali się,  w  jaki  sposób  należy  spełniać  na  co  dzień  uczynki  miłosierne  względem  duszy i  ciała.  Tym  razem  wraz z aniołami wędrowali do betlejemskiej groty uczniowie, rodziny, tancerze, klauni i wszyscy, którzy  trochę  pogubili się w życiu. Każdy z nich pragnął, by Boże Narodzenie zagościło w jego sercu i pomogło poszukać sensu życia.

Uroczystości towarzyszyła niepowtarzalna i świąteczna atmosfera, w którą wprowadziły nas teksty poetyckie, pomysłowy  układ  taneczny,  życzenia,  staropolskie  kolędy  przy  akompaniamencie  i  na  fletach  oraz  barwne  kostiumy  aniołów,  Józefa,  Maryi,  królów  i wszystkich,  którzy  głosili  tajemnicę  cudu  z  Betlejem.   W   uroczystym   koncercie   noworocznym   dzieci   z  przedszkola  i  uczniowie  klas  I  –  III   podziękowali   babciom  i dziadkom za bezcenny czas, który dziadkowie poświęcają wnuczętom; wyrazili swą wdzięczność za wszelkie dobro i bezgraniczną miłość oraz złożyli najserdeczniejsze życzenia.

Bardzo podobał się wszystkim uroczysty, noworoczny koncert. Nasi artyści zostali nagrodzeni gromkimi brawami, a mistrzowska sztuka słowa tekstów i kolęd noworocznych oraz życzeń dla babć i dziadków, zaprezentowanych w odświętnej scenerii, stworzyły niepowtarzalny nastrój; barwne kostiumy małych artystów złożyły się na pomysłowe, artystyczne widowisko.

Uroczystość uświetnił również występ dzieci z Zespołu Pieśni i Tańca ”Jata” z gminy Łuków oraz noworoczny koncert zespołów ludowych – „Niezapominajki”, „Jagódki”, „Kumpele” i „Zalesianki”. Barwne stroje regionalne i niepowtarzalna atmosfera podczas kolęd, jeszcze bardziej podkreśliły kameralny charakter spotkania.

Dyrektor szkoły p. Agnieszka Śledź podziękowała uczniom i nauczycielom za  zaprezentowaną  część  artystyczną,  wszystkim  pracownikom  szkoły  i  rodzicom  za  pomoc  w  organizacji  kameralnej  uroczystości.  Czas  upłynął  bardzo szybko, a babcie i dziadkowie wracali do domów, obdarowani bukietem wzruszających słów. Mamy nadzieję, że nasi goście miło spędzili czas w świątecznej, kameralnej atmosferze.