Informacja z Gminnego Zespołu Oświatowego w Łukowie dla Rodziców

Nowe zasady korzystania z basenów od stycznia 2018 r.

W ramach Programu „Pływam z Delfinkiem” każde dziecko w wieku 3-16 lat zamieszkałe na terenie Gminy Łuków lub dziecko spoza gminy będące uczniem szkoły i przedszkola prowadzonego przez Gminę Łuków, otrzyma 4 bezpłatne wejścia w miesiącu na pływalnię Delfinek. Rodzic/opiekun prawny otrzyma 1 bezpłatne wejście w miesiącu. Te zasady pozostają bez zmian.

  • każda uprawniona osoba otrzyma karnet na okresy od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca  2018 r. oraz od 1 października 2018 r. do 30 listopada 2018 r.,
  • niewykorzystane  wejścia  będzie  można  realizować w kolejnych miesiącach, a te z okresu styczeń – czerwiec można będzie również wykorzystać na basenach letnich Delfin w okresie od czerwca do sierpnia 2018 r.,
  • bilety będzie można odbierać tak jak dotychczas – w Gminnym Zespole Oświatowym w Łukowie, ul. Świderska 12, pok. 42.