Miś Puszek i przedszkolaki w szkolnej bibliotece

Od 2 marca 2018 r. ruszył pełną parą projekt „Gmina Łuków czyta Małemu Misiowi” pod honorowym patronatem Wójta Gminy Łuków Mariusza Osiaka. Koordynatorami projektu na terenie gminy są nauczyciele przedszkola Marta Kulik i Dorota Mościcka. W tym tygodniu do naszego przedszkola zawitał gość ze Szkoły Podstawowej w Strzyżewie miś Puszek. Zainicjowane przez nas przedsięwzięcie cieszy się dużym zainteresowaniem. Do  jego  realizacji  przystąpiło  10  placówek:  Przedszkole  w  Gołaszynie, Przedszkole w  Zalesiu,  Szkoła  Podstawowa  w  Aleksandrowie,  Przedszkole  „Baśniowy  Dworek”  w Łazach, Przedszkole w Gręzówce, Przedszkole w Turzych Rogach, Zespół Szkolno- Przedszkolny  w  Zarzeczu  Łukowskim,  Przedszkole  w  Krynce,  Szkoła  Podstawowa w Strzyżewie, Przedszkole w Świdrach.

Każda  placówka  przygotowała pluszowego misia i specjalny dla niego dziennik podróży, a dzieci nadały im imiona. Tak wyposażone pluszaki wyruszyły 8 marca w podróż po przedszkolach i szkołach gminnych. W każdym nowym miejscu misia serdecznie witają maluchy, oprowadzają z dumą po swoich szkołach i przedszkolach. Najważniejszy gość przybywa do dzieci, aby mu czytać, a zadaniem nauczycieli jest wszystkie emocje z tym związane zapisać w dzienniku i uwiecznić na zdjęciach. Nauczyciele będą wymieniać się misiami aż 10 tygodni.

Miś Puszek,  przybywając  do  naszego  przedszkola,  miał  okazję  zwiedzić  przedszkole,  szkołę   i  bibliotekę.  Razem  z  dziećmi  wybrał  książeczki  do  czytania,  a  następnie  p. Marzena Szczygielska założyła nam kartę biblioteczną. Teraz każdy maluch może poprosić o wypożyczenie książeczki swojego wychowawcę, a nowe misie będą miały duży wybór lektur do czytania.

Szkolny koordynator innowacji pedagogicznej: p. Marta Kulik – nauczyciel wychowania przedszkolnego.