Ku Niepodległej

Grupa Artystyczna „Rekonstrukto” w dniu 19 marca 2018 r. zaprezentowała się przed uczniami  naszej  szkoły  w  pokazie  historycznym „Ku Niepodległej”. Poprzez opowieść o powstaniach narodowych – kościuszkowskie, okres Księstwa Warszawskiego, powstanie listopadowe, styczniowe, I Wojna Światowa opowiedzieli o bohaterach, którzy walczyli o wolność, honor i ojczyznę.Przedstawili sytuację Polaków pod zaborami oraz legendarną postać marszałka Józefa Piłsudskiego.

Wszystko to zostało oprawione prezentacją strojów wojskowych z epoki, kolekcją replik broni  używanej  przez  powstańców  i  w  okresie  I wojny  światowej,   ich   ekwipunkiem  i uzbrojeniem. Uczniowie brali czynny udział w zajęciach historycznych, które pozwoliły zapoznać się z formami walk o Niepodległą Polskę, poznać kulturę i sztukę patriotyzmu.