Przedszkolaki z uśmiechem żegnają zimę i witają wiosnę

Dnia 21 marca 2018 r. dzieci z przedszkola wzięły udział w tradycyjnym obrzędzie „pożegnania zimy – powitania wiosny”. Przygotowania do tej uroczystości przedszkolnej odbywały się już wcześniej poprzez naukę piosenek, wierszyków i rymowanek. Dzieci ze wszystkich grup witały wiosnę w ogródku przedszkolnym. Przedszkolaki szukały pierwszych zwiastunów wiosny, głośnymi okrzykami i wesołą zabawą dzieci pożegnały zimę i powitały długo oczekiwaną wiosnę:  „Marzanno, Marzanno Ty zimowa panno, Ciebie pożegnamy, wiosnę powitamy”. Z pięknie przystrojonym gaikiem w ręku – symbolem wiosny dzieci powróciły do swoich sal. Było śpiewająco i grająco. Wiosnę przywitaliśmy i  miejmy  nadzieję,  że  szybko  nadejdzie,  my  zrzucimy  zimowe  ubrania i wspólnie  z dziećmi będziemy chodzić na dłuższe spacery oraz bawić się w ogrodzie.