Konkurs gminny „Mój ulubiony miś z bajki”

Zapraszamy  rodziców  i  dzieci,  uczęszczających  do  naszego przedszkola do udziału w gminnym konkursie, organizowanym przez Przedszkole w Świdrach pt. „Mój ulubiony miś  z  bajki”  w  ramach  realizacji   innowacji  pedagogicznej  „Mały  Miś w świecie wielkiej literatury”. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przez dzieci pracy plastycznej  w  formacie A4, dowolną płaską techniką, przedstawiającą  ulubionego misia z bajki. W konkursie weźmie udział 10 przedszkoli uczestniczących w projekcie „Gmina Łuków   czyta  Małemu  Misiowi”.  Z każdego przedszkola zostaną wybrane i nagrodzone 3 prace. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie, czekamy na piękne i ciekawe prace.

Szkolny koordynator innowacji pedagogicznej: p. Marta Kulik – nauczyciel wychowania przedszkolnego.