„PoczytajMY” – Dzień Biblioteki Szkolnej

23 kwietnia 2018 r. obchodziliśmy Dzień Biblioteki Szkolnej. Członkowie Klubu Czytelniczego „PoczytajMy” i aktywu bibliotecznego przygotowali uroczysty apel poświęcony  naszej  bibliotece. Zachęcając do czytania,  przypomnieli regulamin biblioteki i „prośby” książki. Następnie odbyło się pasowanie na czytelnika uczniów klasy pierwszej. Jest to oficjalne przyjęcie uczniów do grona czytelników biblioteki. Zanim jednak dzieci złożyły ślubowanie, członkowie klubu czytelniczego i aktywu bibliotecznego  wprowadzili  pierwszoklasistów w świat bajek i baśni oraz uczyli  poszanowania książek i innych dokumentów bibliotecznych. Najmłodsi uczniowie musieli wykazać się znajomością alfabetu, rozpoznać bajkowe postacie oraz wymienić najważniejsze z nich,  czym udowodniły, że mogą stać się odpowiedzialnymi czytelnikami. Złożyły uroczyste przyrzeczenie, że będą kochać i szanować książki, korzystać z ich mądrości i sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika. Po przyrzeczeniu nastąpiło uroczyste pasowanie na czytelnika. Na zakończenie uroczystego spotkania pierwszoklasiści otrzymali pamiątkowe dyplomy, zakładki do książek oraz plany lekcji. Członkowie aktywu również obdarowali nowych czytelników  trójwymiarowymi  zakładkami.  Wypożyczyli  książki, które mają zilustrować w ramach konkursu na najciekawszą ilustrację dla pierwszej przeczytanej książki. Głównym  celem  uroczystości  było  zachęcenie  najmłodszych  uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytania. Następnie p. Marzena ogłosiła konkurs czytelniczy dla wszystkich czytelników  naszej  szkoły,   organizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Łukowie, pod  hasłem  „Walka  Polaków  o  niepodległość”.  Uroczystość  została  zorganizowana i przeprowadzona przez bibliotekarza p. Marzenę Szczygielską we współpracy z  nauczycielami naszej szkoły.