Niech się święci 3 maja

W dniu 30 kwietnia br. uczniowie klasy V zaprosili przedszkolaków i uczniów szkoły podstawowej na żywą lekcję historii. Spotkanie dotyczyło obchodów 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Przybyła,     na    to    spotkanie    Pani    Konstytucja   zapoznała   wszystkich   uczniów   z wydarzeniami tamtych lat. Uczniowie dowiedzieli się jak powstawał najważniejszy dokument w Polsce i w Europie, jakie były jego postanowienia, co wprowadzał i jakie miał znaczenie dla dalszego rozwoju Polski.

Najbardziej uczniom podobała się zasada „liberum veto”. Niestety po wyjaśnieniach nauczyciela i innych uczniów biorących udział w lekcji historii, zrozumieli jak tragiczne dla Polski miała skutki.

Uczestnicy akademii przypomnieli również o święcie pracy i flagi.

Na   zakończenie   dokonane   zostało  podsumowanie  udziału  uczniów  naszej  szkoły  w zawodach sportowych, które odbyły się w Woli Gułowskiej i były poświęcone pamięci Gen. Franciszka Kleeberga.

Apel  przygotowała  klasa  V  wraz  ze  swoją  wychowawczynią  i  nauczycielem  historii p. Jolantą Conkała. Dekorację wykonała p. Małgorzata Juszczyńska, a oprawę muzyczną opracowała   p. Jolanta Wiszniewska – Celińska.