Wyniki gminnego konkursu „Mój ulubiony miś z bajki”

W dniu 8 maja zebrała się Komisja Konkursowa w składzie: p. Elżbieta Soszka, p. Dorota Mościcka, p. Marta Kulik, która oceniła nadesłane prace w ramach konkursu  „Mój ulubiony miś  z  bajki” i wyłoniła laureatów. Konkurs zrealizowany został w ramach projektu „Gmina Łuków czyta Małemu Misiowi”,  objętego honorowym patronatem Wójta Gminy Łuków. Wybór był niezwykle trudny. Do konkursu przystąpiło dziewięć przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  z  Gminy  Łuków.  Nadesłano  bardzo  dużo  prac   starannie  wykonanych i pięknych, dlatego komisja postanowiła oprócz 3 pierwszych miejsc przyznać jeszcze wyróżnienia dla każdej placówki. Wyniki konkursu zostały przekazane wszystkim nauczycielom,  biorącym  udział  w  projekcie.  Nagrody  zostaną wręczone na uroczystym podsumowaniu  innowacji  pedagogicznej  „Mały  Miś  w  świecie  wielkiej  literatury”  w czerwcu. 

PRZEDSZKOLE W ŚWIDRACH

Opiekun: Marta Kulik, Dorota Mościcka

MIEJSCE: 1. Patrycja Kopyść, 2. Julia Wysokińska, 3. Aleksandra Wysokińska

Wyróżnienia: Izabela Kulik, Maja Kurowska, Monika Karwowska

PRZEDSZKOLE W ŁAZACH

Opiekun: Katarzyna Sosnowska

MIEJSCE: 1.Marysia Wilczyńska, 2. Nikola Zalewska, 3. Natalia Nowak

Wyróżnienia: Stefan Bancyrek, Kinga Dybciak, Zuzia Kudeń

PRZEDSZKOLE W KRYNCE

Opiekun: Justyna Wolińska

MIEJSCE: 1. Natasza Rodak, 2. Alan Chromiński, 3. Oliwia Kulik

Wyróżnienia: Martyna Krasuska, Jakub Wereszczyński, Wiktor Bartosiewicz

ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRZYŻEWIE

Opiekun: Marta Polkowska

MIEJSCE: 1. Michał Wróbel, 2. Julita Durka, 3. Natalia Wróbel

Wyróżnienia: Alicja Ponikowska, Ewelina Wereszczyńska

PRZEDSZKOLE W TURZYCH ROGACH

Opiekun: Urszula Bojar, Iwona Borowiak

MIEJSCE: 1. Amelia Okoń, 2. Alicja Lipińska, 3. Piotr Mikołajczuk

Wyróżnienia: Malwina Gazda, Odeta Świderska

PRZEDSZKOLE W ZALESIU

Opiekun Justyna Bojar, Iwona Kucharska

MIEJSCE:1. Nikola Brzeska, 2. Lena Król, 3. Wiktoria Grochowska

PRZEDSZKOLE W GOŁASZYNIE

Opiekun: Jolanta Klajda- Rubacha, Agnieszka Ochmańska

MIEJSCE: 1. Maksymilian Krasuski, 2. Kornelia Ochmańska, 3. Krzysztof Bącik

Wyróżnienia: Natalia Borkowska

PRZEDSZKOLE W GRĘZÓWCE

Opiekun: Anna Korlaga, Jolanta Grzyb

MIEJSCE: 1. Antonina Koper, 2. Laura Kozos, 3. Maria Bryzek

ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W ZARZECZU ŁUKOWSKIM

Opiekun: Marta Goławska, Monika Komsta

MIEJSCE: 1. Kamila Matusiak, 2. Olaf Smarżewski, 3. Marcel Durka

Wyróżnienia: Błażej Borkowski