Pieszy rajd „Przez pola i lasy”

W dniu 19.05.2018r. odbył się pieszy rajd po najbliższej okolicy na trasie Świdry – Malcanów  –  Domaszki  –  Świdry.  Wzięli  w  nim udział członkowie Koła Turystycznego z klas IV – VII. Jego celem było poznawanie przyrody  – wyszukiwanie ciekawych okazów roślin i zwierząt oraz obserwacja terenu pod kątem lokalizacji dzikich wysypisk śmieci. Uczniowie nabywali również umiejętność czynnego, aktywnego wypoczynku na łonie przyrody  i ćwiczyli umiejętność wyznaczania kierunków za pomocą kompasu i obiektów w okolicy.  Niezbędnym punktem programu rajdu było ognisko, przy którym pieczono smakowite kiełbaski i śpiewano turystyczne piosenki.

Kierownikiem rajdu była p. Marianna Łukasik, opiekunem p. Marzena Szczygielska.