Uroczystość poświęcenia tablicy upamiętniającej 100 – lecie odzyskania przez Polskę niepodległości

W dniu 20 maja 2018r. odbyło się poświęcenie tablicy z okazji 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Kamień z tablicą stanął na placu Kaplicy w Świdrach obok krzyża.  Tablica  została  wykonana  przez  jednego  z  rzemieślników  Ziemi  Łukowskiej. Pomysł   wykonania   i  jej  treść  została  zaproponowana  przez  Wójta  Gminy  Łuków  p. Mariusza Osiaka, po konsultacji z Instytutem Pamięci Narodowej. Tablica została ufundowana przez mieszkańców. Uroczystość poświęcenia odbyła się w czasie Polnego Nabożeństwa, gdzie cała społeczność szkoły i wioski modlitewnie wędrowała przez miejscowość do czterech ołtarzy. Odbyło się również zaprezentowanie chorągwi z 1946r. poddanej w 2018r. renowacji przez miejscową społeczność.  Przy ostatnim ołtarzu stanął już wcześniej wmurowany kamień z zamontowaną tablicą. W czasie poświęcenia tablicy obecny był poczet sztandarowy ze sztandarem szkoły. Na zakończenie odbyła się Msza Św. w intencji poległych w obronie Ojczyzny i Mieszkańców wsi. Oprawę Mszy Św. przygotowali uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Świdrach.

Uroczystość przygotowała pani Marianna Łukasik.

Uroczystość odbyła się w ramach realizacji Projektu obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę w Zespole Szkół w Świdrach w latach 2017-2021 pt. „Nasza Wiekowa Niepodległa”