„Brońmy Ojczyznę miłością” – Dzień Patrona Szkoły; posadzenie „Dębu Niepodległości”

W dniu  22  maja  2018 r. spotkaliśmy  się na niecodziennej uroczystości,  w tym dniu przypada  15  rocznica nadania imienia ks. Kard. S. Wyszyńskiego Szkole Podstawowej w Świdrach.                                                                                                         

Patronuje nam wielki człowiek – Prymas Tysiąclecia, który mawiał, że „kocha Ojczyznę bardziej niż własne życie”. I właśnie dla umiłowanej Ojczyzny i rodaków potrafił zdobyć się na niezwykły heroizm i bezgraniczne poświęcenie, aby w dobie komunizmu ocalić polskie serca, powierzyć je na nowo Bogu i Matce Najświętszej, aby Królowa Polski to powierzone  jej  dziedzictwo  Piastów  przemieniała  w  Naród  godny  chwały i uznania. W  odświętnej  scenerii,  w  asyście  sztandaru  szkoły,  w obecności wszystkich uczniów i przedstawicieli rady rodziców, przypomnieliśmy postać naszego patrona. Tegoroczny jubileusz uczciliśmy, analizując działalność patriotyczną Księdza Prymasa, gdyż treści te skorelowane są z obchodami 100 – lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Na  tę  okoliczność  wzięliśmy  również  udział w akcji sadzenia „Dębów Niepodległości” pod patronatem Wojewody Lubelskiego oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty, a towarzyszyli nam przedstawiciele władz lokalnych i zaproszeni rodzice. „Niech rośnie, będąc  świadkiem rozwoju suwerennej, wolnej i sprawiedliwej Rzeczypospolitej”- napis Społeczności Zespołu Szkół w Świdrach, który widnieje na pamiątkowej tablicy, zamieszczonej obok „Dębu Niepodległości” na placu Zespołu Szkół w Świdrach, jest hołdem dla narodowych bohaterów, symbolem ich niezłomnego patriotyzmu i naszej miłości do ukochanej Ojczyzny. Inicjatorem akcji „Dębu Niepodległości” była pani dyrektor Agnieszka Śledź, uroczysty Akt Posadzenia „Dębu Niepodległości” został odczytany przez  panią  Elżbietę  Soszka  –  pełniącą obowiązki dyrektora i panią Mariannę Łukasik, a   uroczyście   posadzili  go  razem  z  nauczycielami  przedstawiciele  wszystkich  klas  i rodzice.                         

Uroczystość odbyła się w ramach realizacji Projektu obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę w Zespole Szkół w Świdrach w latach 2017-2021 pt. „Nasza Wiekowa Niepodległa”. Sadzonkę dębu otrzymaliśmy w darze od Nadleśnictwa Radzyń Podlaski.

Na zakończenie spotkania pani Elżbieta Soszka podziękowała za przygotowanie uroczystości nauczycielom i uczniom kl. VII oraz podkreśliła doniosłą rangę… już historycznego wydarzenia.