Czytaliśmy przedszkolakom…

Przedstawicielki klubu czytelniczego po raz kolejny odwiedziły przedszkolaków. Dziewczęta z klasy szóstej wybrały się do maluszków, aby przybliżyć dzieciom bohaterów bajek i wierszyków. Dziewczęta czytały maluchom „Bajki z wesołej zagrody”.  Zaprezentowały postaci z „Zagrody Lilki”, były tam pies, owca, krowa, koń, osioł i wiele innych. Zorganizowały także mały teatrzyk, w którym wystąpiła cała zagroda. Pacynkowe przedstawienie bardzo się maluchom podobało. Chętnie bawiły się poznanymi zwierzątkami. Dziewczęta zorganizowały też dzieciom zabawę w kręgu. Wszyscy świetnie się bawili. Spotkanie odbyło się z okazji Dnia Biblioteki Szkolnej, w ramach realizacji projektu „Poczytajmy”. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu wzrasta zainteresowanie literaturą wśród uczniów i dzieci z przedszkola. Popularyzowanie czytelnictwa zachęca do sięgania po teksty prozy i poezji, uczy, że można wspaniale bawić  się  i  rozwijać  z  twórczością  literacką,  która  w  obecnych  czasach przegrywa z Internetem.