„Aby Polska – Polską była! Aby w Polsce – myślało się po polsku” – uroczysty montaż patriotyczny z okazji Dnia Rodziców

W dniu 24 maja 2018 r. odbył  się po raz kolejny Dzień Rodziców, zaproszonych gości powitała pani Elżbieta Soszka – pełniąca obowiązki dyrektora szkoły, a pani Marianna Łukasik podkreśliła znaczenie rodziny dla rozwoju Niepodległej, zgodnie z mottem uroczystości, że „Polska jest rodziną”. Zebranych rodziców w świąteczny nastrój wprowadziły  dzieci z przedszkola, dedykując najpiękniejsze słowa o miłości, poświęceniu bez granic i radości ojcostwa i macierzyństwa. Występ najmłodszych artystów został bardzo ciepło przyjęty i nagrodzony gromkimi brawami.

W tym roku prezentowany uroczysty montaż poetycko – muzyczny zdominowały  treści patriotyczne, w związku z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Zaprezentowaliśmy  naszym gościom historię początków państwa polskiego, czasy świetności Rzeczypospolitej, tragiczny  okres rozbiorów  i powstań narodowych. Przypomnieliśmy bohaterów II wojny światowej oraz walczących o wolność w okresie komunizmu. W przygotowanie uroczystej akademii patriotycznej byli zaangażowani wszyscy uczniowie – młodsi zaprezentowali scenki historyczne, przypominające wielkich władców, młodzież opowiedziała o pokoleniu Kolumbów i czasach pogardy. W tle pojawiła się  narodowa  muzyka  – polonez, a podniosły nastrój podkreśliła poezja C. K.  Norwida, K. K.  Baczyńskiego, W. Szymborskiej oraz teksty o ponadczasowym przesłaniu papieża Jana Pawła II i naszego patrona szkoły – ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz patriotyczne pieśni w wykonaniu naszych uczniów; te wszystkie treści złożyły  się na uroczysty montaż słowno – muzyczny, który dedykowaliśmy rodzicom, jednocześnie  oddając hołd Polakom, którzy pragnęli, „aby Polska – Polską była” i rozwijając patriotyczną wrażliwość wśród młodego pokolenia.

Zabierając głos, pani Agnieszka Gałach – przewodnicząca Rady Rodziców, podziękowała wszystkim    dzieciom    i    uczniom   za   występ,   nagrodzony   gromkimi   owacjami,    a nauczycielom za organizację uroczystości; kameralne spotkanie przy herbatce, zakończyło świąteczne spotkanie z rodzicami w szkole.

Tematyka uroczystości wynikała z realizacji Projektu obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę w Zespole Szkół w Świdrach w latach 2017-2021 pt. „Nasza Wiekowa Niepodległa”