Mały Miś z przedszkolakami w Muzeum Regionalnym

W piątek 08 czerwca wszystkie grupy przedszkolne z wychowawczyniami wybrały się do Muzeum Regionalnego w  Łukowie. Od początku roku szkolnego, na zajęciach i w ramach akcji „Mały Miś regionalista” powiązanej z innowacją pedagogiczną „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”, dzieci poznawały historię i kulturę naszego regionu. Na wycieczkę maluszki zabrały misia Zosię, który podróżował przez cały rok po domach przedszkolaków.  Dla większości dzieci był to pierwszy pobyt w muzeum. Dowiedzieliśmy się co to jest muzeum oraz w jakim celu chroni się zabytki i gromadzi eksponaty muzealne.  Pani  przewodnik  pokazała  dzieciom  najciekawsze  eksponaty z wystawy „W  polu  i  w  zagrodzie”  oraz  opowiedziała o narzędziach rolniczych, strojach ludowych, wyposażeniu  gospodarstw  z  końca  XIX  wieku.  Niezwykłą  atrakcją  była  wystawa  „ Łukowskie Amonity”, prezentująca zbiór skamielin szczątków wymarłych zwierząt z czasów jurajskich odkrytych na Ziemiach Łukowskich. Można było zaobserwować jak wielu przedszkolaków interesuje się dinozaurami. Oglądaliśmy również wystawę „Historia Łukowa i Ziemi Łukowskiej”. Największe zainteresowanie wśród dzieci wzbudziła makieta grodu Łukowa wykonana z drewna. Na koniec mogliśmy jeszcze podpatrzeć artystę p. Piotra Czubaszka podczas jego pracy oraz obejrzeć narzędzia  jakimi  się  posługuje.  Starszaki  i  średniaki odwiedzili także Urząd Pocztowy w Łukowie, aby na miejscu nauczyć się jak wysłać list oraz poobserwować pracę tam wykonywaną. Zmęczeni, ale pełni nowych wrażeń wróciliśmy do przedszkola.