Podsumowanie konkursu ortograficznego

W dniu 12 czerwca 2018 r. w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny dla klas I – III. Celem konkursu było szerzenie wśród uczniów nawyków pracy nad poprawnością ortograficzną. W konkursie wzięło udział 37 uczniów (8 z kl. I, 14 z kl. II i 13 z kl. III). Uczestnicy konkursu mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności ortograficzne. Uczniowie  pisali  dyktanda,  pełne  „pułapek”  ortograficznych.  W trudnej  rywalizacji zwycięzcami   zostali   ci,   którzy   wykazali   się  najlepszą  znajomością  zasad  pisowni i umiejętnością ich zastosowania w praktyce. Komisja konkursowa wyłoniła laureatów konkursu.

KLASA 1
I miejsce: Nikola Suska, Alicja Gałach
II miejsce: Amelia Zalewska,
III miejsce: Pola Szaniawska

KLASA 2
I miejsce: Agnieszka Krasnodębska
II miejsce: Dorota Guzek
III miejsce: Julia Łazuga

KLASA 3
I miejsce: Małgorzata Kazanecka
II miejsce: Klaudia Nurzyńska
III miejsce: Iwona Szczygielska

Organizatorem konkursu była p. Barbara Gajo