III Pieszy Rajd Śladami kpt. „Ostoi”

W dniach 16-17 czerwca 2018r. uczniowie naszej szkoły z klas IV – VII, należący do Koła Turystycznego wzięli udział w rajdzie pieszym Śladami kpt. „Ostoi”, który był organizowany przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło Łuków. Wędrówka była dobrą okazją do świętowania Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Rajd odbył się na pograniczu województw lubelskiego i mazowieckiego, powiatów łukowskiego i siedleckiego oraz gmin Łuków, Wiśniew i Stoczek Łukowski. Pierwszego dnia uczestnicy rajdu wędrowali czterema trasami:

  1. Łuków – Żdżary (28 km)
  2. Wiśniew – Żdżary (25 km)
  3. Gręzówka – Żdżary (10 km)
  4. Stoczek Łukowski – Żdżary (25 km)

Uczniowie naszej szkoły wędrowali trasą nr 3 z Gręzówki do Żdżar. Trasa rozpoczęła się przy  pomniku  Żołnierzy Kampanii Wrześniowej, Partyzantów i Ofiar Zbrodni Hitlerowskich na  cmentarzu  w  Gręzówce,  po  czym  biegła  trasą  przez  Dąbrówkę,  Pomnik   ks.  Stanisława  Brzóski,  Krzywoborskie  Łąki, aż do Rezerwatu Jata. Baza rajdu i nocleg znajdowały się na terenie placu biwakowego w Jacie. Wieczór upłynął na poznawaniu historii partyzantów, którą przedstawiał komendant Hufca ZHP Łuków Michał Mojski. Było też  ognisko  i  wspólne  śpiewanie  pieśni  patriotycznych  w  wykonaniu  zespołu Jagódki i Marianny Łukasik.

W drugim dniu rajdu wędrowaliśmy 4 km (w obie strony), a trasa wiodła z bazy w Jacie do pomnika AK upamiętniającego Żołnierzy I Batalionu 35 Pułku Piechoty Armii Krajowej. Po Mszy Św. pod pomnikiem i Apelu Poległych nastąpił powrót do bazy. Później był czas na biwakowe zajęcia oraz naukę strzelania. Na zakończenie wszyscy otrzymali dyplomy oraz zaproszenie do udziału w przyszłorocznym Rajdzie Śladami kapitana Ostoi.

 Rajd Śladami kpt. „Ostoi” był dla młodzieży wspaniałą lekcją patriotyzmu. Przypomniał ważne wydarzenia historyczne w naszym regionie oraz był złożeniem hołdu wielkim Polakom walczącym o odzyskanie niepodległości.