„Jak być patriotą” – Kodeks Dobrego Obywatela

Z okazji    Roku   dla   Niepodległej   uczniowie   klas   I   –   III   przeprowadzili   wspólnie   z nauczycielami  dyskusję na temat współczesnego patriotyzmu. Zastanawiali się jak być dobrym obywatelem i co trzeba robić aby zawsze służyć Ojczyźnie i dbać o jej honor. Już teraz wiedzą, że trzeba dobrze się uczyć aby później pracować dla dobra kraju. Umieją zachować się w obecności sztandaru szkoły. Umieją śpiewać cały hymn państwowy (cztery zwrotki). Pytali również w domu rodziców, w jaki sposób dorośli dbają o najwyższe dobro – jakim jest Ojczyzna. Wspólnie na zajęciach z edukacji polonistycznej, plastycznej i  społecznej   zapisali  najważniejsze  cechy  współczesnego patrioty, a następnie każda z klas I – III opracowała pod kierunkiem nauczyciela Kodeks Dobrego Obywatela. Prezentacja prac odbyła się podczas szkolnej akademii, w której wzięli udział wszyscy uczniowie szkoły i dzieci z przedszkola. Prace uczniów były zaprezentowane w czasie akademii a następnie  wyeksponowane w kąciku patriotycznym.

Na  apelu  odbyło  się  podsumowanie  osiągnięć roku szkolnego 2017/2018. Pani Dyrektor wyróżniła  dyplomami  i  pochwałami  uczniów  godnie  reprezentujących  szkołę  i osiągających sukcesy.
W  gronie tym znaleźli się zwycięzcy różnych konkursów: matematycznym, ortograficznym, historycznym, czytelniczym, recytatorskim, językowym, informatycznym, sportowym i plastycznym. Podziękowania otrzymali aktywni przedstawiciele SKO i SU. Gratulacje i podziękowania od Pani Dyrektor były skierowane do Klaudii Nurzyńskiej, która została nagrodzona Zieloną Kartą Fair Play za pozytywne zachowanie na boisku podczas turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”. Wyróżnionym gratulujemy szlachetnych i pozytywnych postaw, a pozostałych uczniów zachęcamy do naśladowania   kolegów i koleżanek.