Rok szkolny 2018/2019 – Rokiem Niepodległej

W dniu 3  września  2018r.  uroczyście  rozpoczęliśmy  nowy  rok  szkolny  2018/2019. Spotkanie  w  szkole  poprzedziła  Msza  św.,  odprawiona  w  miejscowej kaplicy przez ks. Marka,  który  podczas   homilii  przypomniał,  że  każdego  dnia  należy  podejmować wyzwania   i   rozwijać   własne   zdolności,   poprzez  uczciwą  pracę,  systematyczność i kształtowanie własnej osobowości.

W Zespole Szkół nowy rok szkolny zaczął się podniośle – od wprowadzenia sztandaru szkoły i odśpiewania „Mazurka Dąbrowskiego”; w oficjalnej części uroczystości Pani dyrektor  Agnieszka  Śledź  powitała przybyłych gości oraz wszystkich rodziców, uczniów i pracowników szkoły. Przypomniała, że w roku jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, rozpoczynający się rok szkolny ogłoszony jest Rokiem Niepodległej. Bardzo serdecznie zostali przyjęci uczniowie kl. I i dzieci rozpoczynające naukę, i zabawę w przedszkolu oraz uczniowie kontynuujący naukę w kl. VIII, w dalszej części spotkania, zabierając głos, wiceprzewodnicząca Rady Gminy Łuków – p. Marianna Łukasik  mówiła o przeobrażeniach, które czekają naszą placówkę; życzenia dla uczniów i pracowników szkoły z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego przekazała również przewodnicząca Rady Rodziców p. Agnieszka Gałach. Na zakończenie uroczystości uczniowie spotkali się ze swoimi  wychowawcami.

Zdjęcia p. Marzena Szczygielska