Geologiczna konferencja

W dniu 4 września 2018r. czworo uczniów z klasy VIII wzięło udział w „Międzynarodowej konferencji naukowej powiązanej z jarmarkiem w oparciu o osobliwości przyrody nieożywionej tj. amonity” odbywającej się 2 – 4 września 2018r. w Klimkach. Prezentowane zagadnienia poruszały walory geologiczne Gminy Łuków. Wysłuchano prelekcji o charakterze edukacyjnym wygłaszanych przez pracowników Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. Uczniowie dowiedzieli się nie tylko co to są amonity ale również poznali zasoby Ziemi Łukowskiej, którymi  są  piaski,  żwiry  i  piaski  kwarcowe.  Dowiedzieli  się  o  korzyściach płynących z  położenia  na  kratonie  –  najstarszej  części  (jądra)  kontynentu  oraz o tym, że około 1 miliarda lat temu występowały tu góry tak wysokie jak Himalaje a w okresie karbonu naszą ziemię porastały lasy tropikalne, gdyż okolice Łukowa położone były wtedy na równiku.