Szkolna Akcja Narodowego Czytania „Przedwiośnia” i literatury z polskiej Antologii Niepodległości

W dniu 6 września 2018r. spotkaliśmy się na uroczystym montażu, aby promować Akcję Narodowego Czytania. W problematykę i genezę „Przedwiośnia” S. Żeromskiego wprowadzili nas uczniowie kl. VIII, przedstawiając krótką charakterystykę okresu dwudziestolecia międzywojennego, sylwetkę głównego bohatera oraz wymowę powieści, która stawiała wiele pytań. Szkolne czytanie zainaugurowała Pani dyrektor Agnieszka Śledź, czytając „Przedwiośnie” razem z panią Elżbietą Soszka, a w dalszej, części fragmenty powieści prezentowali inni nauczyciele, dźwięki muzyki Chopina podkreślały narodowy charakter uroczystości. W roku Jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, przedstawiciele wszystkich klas deklamowali poezję polską z Antologii Niepodległości. Zebrani uczniowie i nauczyciele mieli okazję posłuchać fragmentów utworu  o ponadczasowym, symbolicznym  i patriotycznym przesłaniu dla narodu polskiego.  Na  zakończenie  uroczystości  Pani  dyrektor  przypomniała,  że jest  to  już 7.  edycja  Akcji  Narodowego  Czytania  i  podziękowała  paniom  –  Elżbiecie  Goławskiej i Marzenie Szczygielskiej za przygotowanie uroczystej godziny z literaturą.

Zdjęcia p. Anna Suchodolska i p. Marzena Szczygielska