XVIII Dzień Papieski – „Promieniowanie Ojcostwa”

W dniu 5 października 2018r. odbyła się uroczysta akademia  poświęcona postaci Papieża – Polaka; to uroczystość wyjątkowa w roku Jubileuszu 100 – lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, 40. rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową i 60. rocznicę sakry biskupiej Karola Wojtyły. Jak przystało na tegoroczne święto obchodów – treści poświęcone refleksji dotyczyły roli ojca w rodzinie, budowaniu więzi i prawidłowych rodzinnych relacji, opartych na miłości, wzajemnym zaufaniu i zawierzeniu się  Bogu.
Na  zakończenie  uroczystości wszyscy zebrani wspólnie odmówili modlitwę Ojcze nasz  i zaśpiewali  ulubioną „Barkę” papieża.
Pani dyrektor, zabierając głos, podkreśliła wielkie znaczenie Dnia Papieskiego dla społeczności szkoły, której patronuje Prymas Tysiąclecia, wielki przyjaciel Jana Pawła II; podziękowała uczniom kl. VIII i Weronice Goławskiej z kl. VII za uroczysty występ oraz nauczycielom Elżbiecie Goławskiej, Beacie Głuchowskiej,  Elżbiecie Soszka i Dorocie Mościckiej  za opracowanie  montażu literacko – muzycznego.

Zdjęcia p. Małgorzata Juszczyńska