„Jak to ze lnem było”

Dnia  10.10.2018r.  uczniowie  klasy  I,  II  i  III   Zespołu  Szkół   w Świdrach  wzięli udział w warsztatach organizowanych przez Muzeum Regionalne w Łukowie „Jak to ze lnem było”, połączonych z wycieczką do olejarni w Turzych Rogach. Głównym celem wydarzenia było przybliżenie dawnych sposobów obróbki lnu, procesu wykonywania tkaniny lnianej oraz tłoczenia oleju z nasion lnu.
Pierwszym etapem wycieczki była wizyta w Muzeum Regionalnym w Łukowie,   w której dzieci miały możliwość udziału w  prelekcji połączonej z emisją filmu, pt. „Len”, ukazującego tradycyjny sposób jego obróbki od zasiania ziarna do uszycia koszuli. Ponadto dzieci zwiedziły wystawę etnograficzną „W polu i zagrodzie”. Największym zainteresowaniem, cieszyły się narzędzia związane z obróbką lnu.
Kolejnym   punktem   programu   była   wizyta   w   olejarni   pana  Roberta  Janowskiego w Turzych Rogach, podczas której dzieci przyglądały się produkcji oraz brały czynny udział w tłoczeniu oleju lnianego. Na koniec spotkania uczestnicy zostali zaproszeni na degustację różnych rodzajów olejów roślinnych. W nagrodę wszyscy otrzymali ziarna ze słonecznika.

Zdjęcia p. Barbara Gajo