,,Duża przerwa” – uroczysty montaż z okazji Dnia Edukacji Narodowej

12  października  2018r.  uczniowie,  rodzice  i  nauczyciele  spotkali  się na uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie pod kierunkiem opiekuna SU pani Doroty Mościckiej dla pracowników szkoły i  zaproszonych gości – Zastępcy Wójta Gminy Łuków p. Wojciecha Szczygła i wiceprzewodniczącej Rady Gminy Łuków p. Marianny Łukasik przygotowali i zaprezentowali w kabaretowej formie szkolną rzeczywistość, widzianą okiem nauczyciela. Żartowano z biurokracji, przemęczenia i obciążenia pracą, ale występ miał optymistyczny charakter – nauczyciel daje radę! Uczniowie przekazali serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły i wręczyli słodkie niespodzianki.

Część  artystyczna  została  nagrodzona gromkimi brawami, a słowa uznania do uczniów i opiekuna Samorządu Uczniowskiego skierowała Pani dyrektor, podkreśliła, że DEN to święto, które uświadamia społeczeństwu, że wychowanie młodego pokolenia jest priorytetem ponadczasowym. Serdeczne życzenia pracownikom szkoły przekazał Zastępca Wójta Gminy Łuków – p. Wojciech Szczygieł. W dalszej części uroczystości dyrektor szkoły p. A. Śledź złożyła serdeczne życzenia pracownikom szkoły i wręczyła za osiągnięcia w pracy Nagrody Dyrektora Szkoły. Spotkanie przy herbatce zaproszonych gości, pracowników szkoły i rodziców kończyło niecodzienną uroczystość, która przebiegała w miłej i serdecznej atmosferze.

Zdjęcia p. Małgorzata Juszczyńska