Święto Pieczonego Ziemniaka

W dniu 16 października 2018r. w piękny, słoneczny dzień członkowie SKO i Koła Turystycznego wraz z opiekunami p. Marianną Łukasik, p. Elżbietą Soszka i p. Barbarą Gajo, zorganizowali Święto Pieczonego Ziemniaka. Zapłonęło ognisko, zapachniały smażone  na  kijach  kiełbasy,  w  popiele  piekły  się  ziemniaki.  Uczniowie zapoznali się z „historią ziemniaka”. Dowiedzieli się, skąd pochodzi, jak nazywa się w różnych regionach Polski, z jakich części się składa oraz jakie potrawy można z niego przygotować.  Potem  na  dzieci  czekały  „ziemniaczane  konkurencje”.  Najwięcej  frajdy  i radości sprawiła dzieciom ziemniaczana sztafeta. Pobyt na świeżym powietrzu pobudził apetyt. Zajęcia były doskonałą okazją do aktywnego, zdrowego spędzenia czasu, integracji i dostarczyły uczestnikom wielu niezapomnianych wrażeń.

Zdjęcia p. Elżbieta Soszka i p. Barbara Gajo