Rekord dla Niepodległej – „Jeszcze Polska nie zginęła” – hymn dumy, entuzjazmu i miłości Ojczyzny

 W dniu 9 listopada 2018 r. o godz. 11.11 od Bałtyku po Tatry  rozbrzmiewało w polskich szkołach „Jeszcze Polska nie zginęła”. W tym zaszczytnym przedsięwzięciu pod hasłem „Rekord  dla  Niepodległej”  zaśpiewaliśmy   Hymn  Polski. W roku Wielkiego Jubileuszu, w  odświętnie  udekorowanej  sali,  w asyście sztandaru i  pocztu sztandarowego szkoły, w uroczystych strojach, z biało – czerwonymi kotylionami zgromadziliśmy się, aby uczcić 100 – lecie  odzyskania  niepodległości  przez  Polskę  –  odśpiewaliśmy  cztery  zwrotki „Mazurka   Dąbrowskiego”.   Wszystkich   zebranych   serdecznie   powitała  Pani  dyrektor Agnieszka  Śledź  i  podkreśliła  rangę  wydarzenia,  które  uroczyście  świętujemy.   Hymn zaśpiewała  cała  społeczność  Zespołu  Szkół  w  Świdrach  –  uczniowie,  dzieci z przedszkola, przedstawiciele Rady Rodziców  i wszyscy pracownicy szkoły. Był to doskonały moment, aby oddać hołd wszystkim, którzy polegli za wolność   Ojczyzny na przestrzeni mijającego wieku. To jest  wyjątkowy czas – poczucia dumy narodowej, radości, jedności, to czas Narodu, któremu na imię Polska.

Zdjęcia p. Małgorzata Juszczyńska