11 LISTOPADA! – uroczystość z okazji Jubileuszu 100 – lecia odzyskania niepodległości przez Polskę

W dniu 9 listopada 2018r.  uroczyście obchodziliśmy 100- lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Na tę okoliczność został  zaprezentowany uroczysty patriotyczny montaż słowno – muzyczny. Uczniowie przedstawili koleje losów Rzeczypospolitej, przyczyny jej upadku i przebieg walk  o wolny i niepodległy kraj. Najmłodsze dzieci recytowały  poezję patriotyczną, a pieśni o ponadczasowym przesłaniu – „Rozkwitały pąki białych róż”, „Przybyli ułani”, „Marsz I Brygady”-  wprowadziły  nas w podniosły i pełen powagi nastrój. Zaś film „Animowana Historia Polski” przybliżył  wszystkim zebranym dzieje narodu polskiego na przełomie wieków.

Zabierając głos, Pani dyrektor,  podziękowała za  niezwykle bogatą  w treści patriotyczną uroczystość – występ uczniów i dzieci   z przedszkola,  pomysłową dekorację, oryginalne, świąteczne stroje artystów i obecność pocztu sztandarowego ze sztandarem szkoły; słowa uznania skierowała do wszystkich szkolnych artystów i nauczycieli przygotowujących okolicznościową część artystyczną – p. Jolanty Conkały, p. Anny  Suchodolskiej, p. Anny Gajdy, p. Wioletty Kucharskiej i p. Marty Kulik oraz podziękowała za obsługę techniczną p.  Dorocie Mościckiej i p. Małgorzacie Juszczyńskiej za fotograficzną oprawę uroczystości.

Uczniowie klasy I w tym dniu, w ramach ogólnopolskiej akcji Instytutu Pamięci Narodowej „Mój pierwszy zeszyt”,  otrzymali  zeszyt z zasłużoną postacią  dla Niepodległej oraz długopis z grafiką „Moja Niepodległa”.

Miłym  akcentem  patriotycznego  spotkania  były  okolicznościowe  życzenia  od  Pani dyrektor  oraz słodki biało – czerwony upominek od rady rodziców dla wszystkich uczniów i nauczycieli.

 Uroczystość  z okazji  100 – lecia  odzyskania  niepodległości  przez  Polskę  okazała  się  niezwykłym  wydarzeniem,  które  podkreśla  nierozerwalność  dziejów  narodu polskiego i jest lokalną  manifestacją naszej patriotycznej postawy wobec Polski.

Zdjęcia p. Małgorzata Juszczyńska