Podnieś rękę Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą – uroczyste jasełka

W dniu 18 grudnia 2018 r. przy  blasku  choinkowych  świateł,  w odświętnie udekorowanej sali  gimnastycznej   spotkali   się  uczniowie, dzieci z przedszkola, rodzice  i  pracownicy  szkoły. Wszyscy,  pragnęli  posłuchać  bożonarodzeniowych kolęd i  odczytać  przesłanie  jasełek,  które  w  szczególny  sposób  adresowane  są do  współczesnego  człowieka.  W dobie pośpiechu, nowoczesnej technologii i ogromnego postępu cywilizacji, człowiekowi jakże bardzo potrzebna jest taka „Cicha, Święta Noc”, kiedy na chwilę się zatrzyma, spotka z bliskimi i weźmie biały opłatek do ręki…. W okresie przedświątecznym zapraszamy każdego roku na uroczyste jasełka, aby zadedykować niepowtarzalną chwilę refleksji. W roku wielkiego patriotycznego jubileuszu, naszą szopkę, oprócz pasterzy, Trzech Króli, odwiedziły wybitne postaci historyczne z przełomu tysiąclecia.  Pragniemy  w  ten  sposób  podkreślić, że idea wolności Narodu, jego tradycji i chrześcijańskiej tożsamości ma ponadczasowy charakter.  

Uroczystości towarzyszyła niepowtarzalna  i świąteczna atmosfera, w którą wprowadziły nas teksty jasełek, pomysłowy układ taneczny dzieci z przedszkola,  życzenia, staropolskie  kolędy przy akompaniamencie  oraz barwne kostiumy aniołów, Józefa, Maryi i wszystkich, którzy wcielili się w bohaterów Cichej Świętej Nocy.

Na zakończenie spotkania Pani dyrektor podziękowała uczniom, którzy tak licznie  wystąpili  w  jasełkach,  nauczycielom  przygotowującym  uroczystość –  p.  Beacie   Głuchowskiej   i   p.   Elżbiecie   Goławskiej i p. Dorocie Mościckiej; za pomysłowy wystrój sali gimnastycznej p. Marcie Kulik, p. Jolancie Wiszniewskiej – Celińskiej i  p. Wioletcie Kucharskiej.

Samorząd  Uczniowski (op. p. D. Mościcka, p. B. Gajo) przekazał pracownikom szkoły świąteczne upominki wraz z życzeniami. Bożonarodzeniowe  spotkanie zakończyło się serdecznymi  życzeniami  Pani  dyrektor,  skierowanymi  do  całej  społeczności  szkolnej i  wspólnym kolędowaniem.

Cicha Noc, Święta Noc niech wprowadzi nas w 2019 rok

Zdjęcia p. Marta Kulik