Zwiedzaliśmy Muzeum Powstania Warszawskiego i Muzeum Wojska Polskiego

W dniu 7 lutego 2019 roku uczniowie z klas VI – VIII wybrali się na wycieczkę do Warszawy, zrealizowaną przez p. Mariannę Łukasik i p. Elżbietę Goławską w ramach projektu obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę – „Nasza Wiekowa Niepodległa”. Młodzież poznała historię okresu II wojny światowej, zwiedzając Muzeum Powstania Warszawskiego. W szczegółowy sposób pani przewodnik przedstawiła losy walczącej stolicy, okrucieństwo i barbarzyństwo niemieckich agresorów oraz opowiedziała o heroizmie, poświęceniu i walkach pokolenia Kolumbów. Zebrane dokumenty tragicznych losów polskiej historii zrobiły na młodzieży ogromne wrażenie.

W dalszej części udaliśmy się do Muzeum Wojska Polskiego, by posłuchać i obejrzeć zbiory chwały, sukcesów i klęsk oręża polskiego, bo nasza historia to Grunwald, czy Wiedeń, ale również Targowica i symboliczne Westerplatte.

Zwiedzanie ważnych miejsc polskiej historii uczy patriotyzmu i przypomina o trudnych dziejach naszego narodu, jego niezłomnej postawie, i składania na ołtarzu ojczyzny najwyższej ofiary.

Zdjęcia p. Elżbieta Goławska i p. Marianna Łukasik