„Odpowiedzialność prawna nieletnich. Cyberzagrożenia” – spotkanie z przedstawicielami KPP w Łukowie

W dniu  6.03.2019  roku gościliśmy w naszej szkole sierżant sztabową Ewelinę Izdebską z Zespołu do spraw nieletnich oraz sierżanta sztabowego Marcina Warpasa dzielnicowego m.in. wsi Świdry, Szczygły Górne i Szczygły Dolne. Przedstawiciele policji spotkali się z uczniami klasy VI, VII i VIII, przybliżając im problematykę odpowiedzialności  prawnej osób nieletnich. Na spotkaniu poruszono wiele ciekawych zagadnień, wyjaśniając,  czego dotyczy przemoc rówieśnicza, jakie są przejawy demoralizacji, kim jest osoba nieletnia,   co   to   jest   przestępstwo;    jaka   jest   różnica  pomiędzy  przestępstwem,  a  wykroczeniem  oraz uświadomili młodzież o konsekwencjach prawnych, wynikających z popełnienia tych czynów. Ponadto uczniowie zostali zapoznani z procedurami postępowania z nieletnimi. Sierżant sztabowa nawiązała również do zagrożeń, jakie niosą ze sobą narkotyki, dopalacze, alkohol czy papierosy (również te elektroniczne). Podczas spotkania dużo uwagi poświęcono  cyberzagrożeniom oraz hejtowi w internecie. Wszyscy uczniowie  z  wielką  uwagą przysłuchiwali się przedstawianym problemom i przykładom z życia, opisywanych przez policję.

Liczymy na to, że przeprowadzone zajęcia profilaktyczne przyczyniły  się  do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych i niebezpiecznych wśród młodzieży szkolnej. Ta swoista lekcja odpowiedzialności i prawa na pewno pozytywnie wpłynie na zachowanie uczniów w szkole, jak i poza placówką.

Zdjęcia p. Anna Suchodolska